Hier komt informatie over vaccinatie/titeren van een kat, in het kort